Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę :
- mapę do celów projektowych aktualizowana w terenie
- warunki  techniczne od dostawców  mediów : 
· gazowe  -  o ile nasz budynek nie będzie ogrzewany z innego źródła  (np. paliwo stałe)
· elektryczne
· wodny i kanalizacji
- Wypis,  Wyrys  z Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku
jego braku
Decyzję o  Warunkach Zabudowy i     Zagospodarowania Terenu
- 4 egzemplarze projektu budowlanego naszego budynku
- Uzgodnienia z Rzeczoznawcami Budowlanymi do Spraw Sanitarnych, Pożarowych i BHP
- Wszystkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczególnymi
- Oświadczenie o Prawie do Dysponowania Nieruchomością
- Prawidłowo wypełniony wniosek na Pozwolenie na Budowę
Miasto Gniezno Miasto Poznań Starostwo Gniezno Starostwo Poznań
LINKI
PORADY ARCHITEKTA
Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę Dokumenty wymagane do uzyskania warunków zabudowy Mapy w procesie projektowym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Decyzja środowiskowa Jak zaprojektować poprawne i wygodne schody

architekt  poznań gniezno +48 512-265-830
architekt Bartosz Haremza   e-mail: architektBH@gmail.com   tel.:512265830
Architekt Poznań